Elektronické publikace

Elektronické publikace

Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti

Kolektivní monografie (editor Petr Janeček) vydávaná ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se zabývá problematikou kolektivně vytvářených a sdílených a neformálně šířených prvků expresivní kultury v české společnosti na příkladu čtyř sociálně a kulturně distinktivních skupin: dětí, vojáků základní služby, trampů a příslušníků hudebních subkultur.

Tyto skupiny – ať už je nazýváme subkultury, malé sociální skupiny či folk groups – jsou postupně analyzovány z hlediska jejich historie, folklorního repertoáru a specifických kulturních prvků, kterými se odlišují jak od majoritní společnosti, tak i v širším chronologickém a geografickém kontextu své vlastní kultury. Vedle bohatého fotografického doprovodu je doplněna i četnými příklady moderních folklorních textů, her, zvyků, rituálů a dalších kulturních projevů těchto skupin z období od druhé poloviny 20. století do současnosti.

Kniha byla vydána v roce 2011 a nyní si ji zdarma můžete stáhnout z našeho webu.

 

Ke stažení:

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Publikace Národního muzea