Neperiodické publikace

Americký klub dam. Krůček k ženské vzdělanosti

Secká Milena

Americký klub dam. Krůček k ženské vzdělanosti

Národní muzeum, Praha, 348 stran

Kniha

ISBN: 978-80-7036-366-9

Publikace seznamuje s historií Amerického klubu dam, který byl založen v roce 1865 v Praze. Po dobu jeho existence jím prošlo více než 1500 členek, mezi nimiž byly slavné spisovatelky, malířky, herečky, zpěvačky i hudebnice. Kromě vzdělání se členky věnovaly rovněž charitativní činnosti Klub záhy vychoval ženy, které samy dokázaly zakládat další ženské spolky a také nové vzdělávací instituce pro ženy. V činnosti klub vytrval až do roku 1948. V roce 1996 byla činnost klubu obnovena a jako občanské sdružení pořádá dodnes kulturně vzdělávací pořady pro všechny, které mají zájem o historii, kulturu i setkávání.
Kniha je doplněna seznamem členek s jejich biografickými údaji a portréty.

Navštivte náš internetový obchod: eshop.nm.cz


Zpět na Neperiodické publikace