Neperiodické publikace

Núbie. Země na křižovatce kultur. / Nubia. A Land on the Crossroads of Cultures. Wad Ben Naga 2014.

Onderka Pavel

Núbie. Země na křižovatce kultur. / Nubia. A Land on the Crossroads of Cultures. Wad Ben Naga 2014.

Národní muzem, Praha, 191 stran

kniha

ISBN: 978-80-7036-420-8

Kniha nabízí náhled do dějin Núbie, historického území nacházejícího se v dnešním Egyptě a Súdánu. V jednotlivých kapitolách je zachycen její politický a společensko-kulturní vývoj v průběhu několika tisíciletí, od počátku mezolitu do Post-Merojské doby (asi 9000 př. n. l. – 550 n. l.). Jednotlivá údobí núbijské historie jsou zastoupena konkrétními předměty z českých i zahraničních sbírek.
Zároveň je v knize shrnuto dosavadní působení českých vědců v Núbii, a to od samých počátků zájmu o tuto oblast v průběhu 19. století přes první československé výzkumy v Núbii (60. léta 20. století) až po nejnovější výsledky bádání trojice českých expedic působících v Súdánu od roku 2009 na lokalitách Wad Ben Naga, Sabaloka a Usli.

Zpět na Neperiodické publikace