Neperiodické publikace

Světové kultury ve sbírkách Národního muzea

Součková Jana, Dufková Marie

Světové kultury ve sbírkách Národního muzea

Náprstkovo muzeum NM, Praha, 27 s.[PDF]

brožura

ISBN: 80-7036-185-9

Poté, co Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur po restituci zámku v Liběchově ztratilo prostory pro komplexní expozici asijských kultur, připravilo a v roce 2006 publikovalo koncepci rozvoje své činnosti a prezentace amerických, oceánských a afrických kultur ve své budově na Betlémském náměstí.
V publikaci je nastíněn záměr vybudovat společnou expozici starověkých kultur s organickým pokračováním k velkým říším východu a k dodnes živým asijským tradicím a kulturám. Tento záměr zveřejnilo Náprstkovo muzeum ve spolupráci s oddělením klasické archeologie Historického muzea Národního muzea, s nímž chystá vytvoření společné expozice starověkých kultur.

Integrální součástí plánované expozice je také prezentace přehledu vývoje platidel mimoevropského prostoru se zvláštním zřetelem na ekonomicko-historické vztahy českých zemí a Orientu, jakož i prezentace sběratelských a výzkumných aktivit na našem území vážících se k mimoevropskému kulturnímu prostoru. Prostor bude věnován také Čechům v světě, tj. roli a přínosu českých vědců a cestovatelů, kteří - slovy Josefa Náprstka - "otevírali okno do světa".

Zpět na Neperiodické publikace