Neperiodické publikace

Gaudeková Helena, Kraemerová Alice

Hrajeme si celý den

Národní muzeum , Praha, 174 s.

Kniha

ISBN: 978-80-7036-437-6

Publikace nabízí přehled sbírky tradičních japonských hraček z Náprstkova muzea.
První část knihy je věnována představení fenoménu japonských tradičních hraček evropskému čtenářskému publiku. Tradiční hračky jsou zde představeny jako integrální součást celku japonské kultury, včetně jejich odrazu v umění, řemeslu a celkovém národním a náboženském smýšlení. Zvláštní pozornost je věnována filosofické reflexi mezinárodní role hraček v díle H. Bergsona. Následně kniha pokračuje katalogem jednotlivých druhů japonských hraček ze sbírek Náprstkova muzea a představením širšího pozadí výroby tradičních hraček v Japonsku v 19. a raném 20. století.

Kupte si knihu v eshopu Národního muzea: eshop.nm.cz

Zpět na Neperiodické publikace