Neperiodické publikace

Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století

Malý Ivan

Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století

Národní muzeum, Praha 2015, 268 stran

Kniha

ISBN: ISBN 978-80-7036-470-3

Předložená publikace předkládá odborně zpracované kapitoly, které se věnují vybraným aspektům české společnosti a kultury doby osmdesátých let dvacátého století, a to z různých pohledů a často i nečekaných perspektiv. Publikace si neklade za cíl pojmout celé spektrum možných témat (to by ani nebylo prakticky možné), ale přinést do jisté míry interdisciplinární pohled na dobu, která se dle našeho názoru stane brzy velice badatelsky vytěžovanou. Publikace Česká společnost a kultura osmdesátých let dvacátého století je rozdělena do tří hlavních kapitol.

Zpět na Neperiodické publikace