Neperiodické publikace

Recyklované divadlo / Recycled Theatre

Poláček Vojtěch, Pokorný Vít

Recyklované divadlo / Recycled Theatre

Grada Publishing, Národní muzeum, Praha, 368 stran

Kniha

ISBN: ISBN 978-80-7036-454-3

Kniha představuje několik vzájemně provázaných trendů v současné
divadelní architektuře. Jejím ústředním tématem je recyklace. Velkou
část prezentovaných projektů spojuje využití recyklovaných materiálů.
Ekologické myšlení však současní architekti projevují také snahou
o revitalizaci zanedbaných prostorů či adaptaci nejrůznějších
nevyužívaných staveb. Kniha se dotýká také problematiky pohyblivé
divadelní architektury a staveb vznikajících v těsné spolupráci
s komunitou uživatelů. Zkoumá také aplikaci tzv. sociálně zodpovědného
marketingu v oblasti kulturních projektů. Obsáhlou úvodní
studii doplňuje anketa se čtyřmi významnými evropskými architekty.
Součástí publikace je i 60 profilů realizovaných divadel, doplněných
bohatou obrazovou dokumentací.

Zpět na Neperiodické publikace