Neperiodické publikace

Muzeum Bedřicha Smetany / The Bedřich Smetana Museum (1926-2006)

Mojžíšová Olga

Muzeum Bedřicha Smetany / The Bedřich Smetana Museum (1926-2006)

Muzeum Bedřicha Smetany NM, Praha, 38 s.

brožura k výstavě

ISBN: 80-7036-195-6

Publikace byla vydána k 80. výročí založení Muzea Bedřicha Smetany. Vedle základních informací o historii a činnostech muzea obsahuje charakteristiky jeho jednotlivých sbírkových fondů (jejich rozsah a charakter, významné a zajímavé celky či jednotliviny) , soupis výstav a všech stálých expozic realizovaných za celou dobu jeho existence a kompletní soupis knižních publikací a notových edic, které vydalo a nebo se na jejich realizaci podílelo. Publikace je v česko-anglické verzi a je vybavena bohatou obrazovou přílohou.

Zpět na Neperiodické publikace