Neperiodické publikace

Mezi kulturami. Oděvní výšivka v pozdním období dynastie Čching

Heroldová Helena

Mezi kulturami. Oděvní výšivka v pozdním období dynastie Čching

Národní muzeum, Praha, 160 stran

Kniha

ISBN: ISBN 978-80-7036-452-9

Mandžuové ovládali čínské území od poloviny 17. století do začátku 20. století. Založili multietnickou a multikulturní dynastii Čching, v níž však tvořili jen malé procento populace mezi etnickými Číňany. Mandžuové byli potomky různých etnik. Během vpádu na čínské území začali utvářet vlastní společenskou a kulturní identitu včetně vlastního oděvu, který se lišil od tradičního čínského odívání.
Tato práce se zabývá mandžuským a čínským oděvem a jeho výzdobnými prvky jako projevem etnicity a společenské role v multietnické společnosti. Zaměřuje se na oděv v devatenáctém století, na konci dynastie Čching.
Úvodní část je věnována teoretickým otázkám společenské funkce oděvu. Dále následuje shrnutí sekundárních pramenů k dějinám dynastie Čching a historii odívání v Číně. Kapitola je věnována sbírce čínského oděvu v Náprstkově muzeu. Zde je též pojednána otázka autenticity historických textilií.
Druhá část je již věnována mandžuskému a čínskému oděvu. Popisuje vývoj a rozdíly mezi oděvem Mandžuů a etnických Číňané.
Třetí část je věnována výšivce a její symbolice. Mandžuské i čínské oděvy byly hojně vyšívané. Mandžuský oděv vycházel z mandžuských tradic, avšak vyšívané dekory byly čínského původu.
Třetí část obsahuje obrazový materiál ze sbírek Náprstkova muzea.

Zpět na Neperiodické publikace