Neperiodické publikace

Metodika preventivní a sanační konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů

Sklenář Jan, Ekrt Boris , Sejkora Jiří, Kolesar Peter , Gazdová Zuzana , Malíková Radana , Nohejlová Martina , Kotlík Petr , Novák Michal , Ďurovič Michal, Říhová Ambrožová Jana

Metodika preventivní a sanační konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů

Národní muzeum, Praha, 172 stran

Kniha

ISBN: ISBN 978-80-7036-457-4

Degradace sulfidů představuje starý, palčivý problém geovědních sbírek. Tato metodika, vytvořená širokým týmem specialistů Přírodovědeckého muzea NM, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze i externisty, je prvním podobně komplexně pojatým manuálem věnovaným této problematice. Přípravě metodiky předcházel intenzivní výzkum zaměřený na mechanismy degradace a faktory, které ovlivňují její průběh. Dosud známé postupy byly otestovány, takže v knize najdete jen ty, které jsou skutečně efektivní, jiné jsou pro sbírkovou péči v oblasti mineralogie a paleontologie docela nové. Publikace představuje systém opatření od terénního sběru až po řešení následků degradace starých sbírkových exemplářů. Bohatý obrazový doprovod zahrnuje kromě ilustrací konzervátorských postupů i atlas disulfidů a degradačních produktů, přehledové mapy lokalit ČR s ohledem na rizika degradace i genetické typy disulfidů. Práci s metodikou usnadňují přehledná algoritmická schémata. Věříme, že kniha zásadním způsobem přispěje k zachování hodnotných sbírek, ať je spravují instituce nebo poučení soukromí sběratelé. Kniha vznikla díky podpoře MKČR v rámci řešení projektu NAKI DF12P01OVV031.

Zpět na Neperiodické publikace