Neperiodické publikace

V zemi Mínótaura

Štěpánek Otakar , Moravec Jiří

V zemi Mínótaura

Národní muzeum, Praha, 208+16 stran příloh

kniha

ISBN: ISBN 978-80-7036-453-6

Kniha V zemi Mínótaura představuje dosud nepublikovaný cestopis významného českého zoologa, vedoucího zoologického oddělení a prvního ředitele Přírodovědeckého muzea Národního muzea Praha Otakara Štěpánka (1903–1995). Autor v ní popisuje své zážitky a zkušenosti ze čtyř zoologických expedic do Řecka (především na Krétu), které uskutečnil v letech 1934–1938. Publikace je cenný historický dokument přinášející řadu zajímavých informací o vědecké práci českých přírodovědců na Peloponésu, Krétě a přilehlých ostrovech i o společenských poměrech v předválečném Řecku.

Zpět na Neperiodické publikace