Neperiodické publikace

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C

Beneš Jiří, Dobiáš Dalibor, Dragoun Michal, Halama Ota, Klosová Markéta, Lelková Iva, Měřička Matěj

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C

Národní muzeum, Praha, 280 stran

Kniha

ISBN: 978-80-7036-448-2

Publikace Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C zpracovává významnou část rukopisné sbírky Knihovny Národního muzea. Svým zpracováním a formou navazuje na publikaci Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea Signatura 1 A vydanou v roce 2014. Oddíl 1 B a obsahuje fragmenty středověkých a raně novověkých českých notovaných rukopisů, signaturu 1 B b a 1 B c spojuje téma české reformace, oddíl 1 B b obsahuje korespondenci Jana Amose Komenského a oddíl 1 B c pak převážně dokumenty z archivu biskupů Jednoty bratské z Ivančic a Lešna a prameny spojené s činností, odsouzením a smrtí Mikuláše Drabíka. Signatury 1 C b a 1 C c obsahují materiály k Rukopisům královédvorskému a zelenohorskému. Součástí publikace jsou i obsáhlé rejstříky.

Kupte si knihu v eshopu Národního muzea: eshop.nm.cz

Zpět na Neperiodické publikace