Neperiodické publikace

Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického

Šustíková Věra

Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického

Národní muzeum, Praha, 392 stran

kniha

ISBN: ISBN 978-80-7036-492-5

První kritická edice textu melodramatického cyklu Hippodamie Zdeňka Fibicha na básnickou předlohu Jaroslava Vrchlického vychází z autografů Fibichových partitur, srovnává je s jeho klavírními skicami s textem, s autografy Jaroslava Vrchlického a přihlíží k prvnímu vydání klavírních výtahů díla, které konfrontuje s prvním vydáním dramatického textu Vrchlického. Je to průlomové východisko pojímání Vrchlického textu jako skutečného melodramatického libreta na rozdíl od dosavadního východiska, jímž bylo první vydání samostatného Vrchlického „dramatu“. Edici provází odborná studie „Geneze melodramatického cyklu Hippodamie a dvojí podoba textu“, která čerpá ze zjištěných nových skutečností.

Zpět na Neperiodické publikace