Neperiodické publikace

Fotoalbum Ludevíta Procházky z let 1862–1888

Vojtěšková Jana, Kroupa Jiří K. (eds.)

Fotoalbum Ludevíta Procházky z let 1862–1888

Národní muzeum & Koniasch Latin Press, Praha, LXII+184 stran

ISBN: 978-80-7036-455-0 (NM) / ISBN 978-80-87773-29-1 (KLP)

Fotoalbum Ludevíta Procházky obsahuje 97 portrétů skladatelů, interpretů, dirigentů, literátů, kritiků, malířů, historiků, duchovních, mecenášů ad., kteří se aktivně zapojili do kulturního života v Evropě ve 2. polovině 19. století a podstatně tak ovlivnili národně se obrozující českou společnost. Základem kritické edice byla často velmi náročná identifikace zobrazených osob. Publikace přináší ke každému portrétu podrobné biografické, bibliografické a ikonografické informace, které vycházejí z rozsáhlého výzkumu pramenného materiálu, dále přepisy dedikací, přípisů a razítek, stejně jako údaje o dataci a fotoateliéru. Náročná kritéria kladená na kritickou edici splňují i přehledné tabulky, které usnadňují orientaci podle jmen, místa, data, fotoateliéru, jazyka apod.

Zpět na Neperiodické publikace