Neperiodické publikace

Album Jana Ludevíta Procházky z let 1860–1888 / The Procházka Album (1860–1888)

Jana Vojtěšková (ed.)

Album Jana Ludevíta Procházky z let 1860–1888 / The Procházka Album (1860–1888)

Národní muzeum & Koniasch Latin Press, Praha, Praha, 349 stran

Kniha

ISBN: 978-80-7036-383-6 (NM), 978-80-87773-00-0 (KLP)

JUDr. Ludevít Procházka (1837–1888) patřil v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století k významným osobnostem pražského hudebního života. Byl klavíristou, skladatelem, dirigentem, pedagogem, hudebním kritikem, editorem i organizátorem koncertů. Především byl ale člověkem s velkým vzděláním a rozhledem, který s nadšením prosazoval moderní českou hudbu, zvláště dílo Smetanovo. Po odchodu do Hamburku v roce 1879 významně přispěl k propagaci naší hudby v zahraničí.
Album Ludevíta Procházky je vzácnou památkou k dějinám hudební kultury druhé poloviny 19. století. Obsahuje dopisy a pamětní zápisy více než stovky osobností, které aktivně zasahovaly do evropské kultury své doby a měly vztah k hudebnímu dění v Praze, Hamburku a v dalších, především středoevropských kulturních centrech.

Zpět na Neperiodické publikace