Neperiodické publikace

Nová vlna koncertního melodramu / New Wave of Concert Melodrama

Šustíková Věra

Nová vlna koncertního melodramu / New Wave of Concert Melodrama

Národní muzeum a Společnost Zdeňka FIbicha, Praha, 432 stran

Kniha

ISBN: 978-80-7036-534-2

Publikace Věry Šustíkové Nová vlna koncertního melodramu zachycuje dvacetiletou historii unikátního českého projektu „Oživení koncertního melodramu“ s přesahem do mezinárodního kontextu, a to přímo z pohledu jeho iniciátorky a hlavní organizátorky. V úvodních kapitolách podává svědectví o genezi projektu a skrytých souvislostech mezi vědeckým výzkumem v rámci Národního muzea, pedagogickými aktivitami a uměleckými výstupy, realizovanými Společnosti Zdeňka Fibicha. Vzhledem k tomu, že i ve světovém kontextu se jedná o mimořádný fenomén a že literatura o koncertním melodramu je nejen u nás velmi sporadická, publikace myslí i na zahraniční badatele a vychází rovnou i v anglickém překladu. Dokumentační část zpřístupňuje kompletní soubor programů Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Praha z let 1998–2017, doplněný soupisem nové tvorby a bohatou obrazovou dokumentací.

Zpět na Neperiodické publikace