Neperiodické publikace

Ancient Glass

Svobodová Helena, s příspěvkem Kozákové Romany

Ancient Glass

Národní muzeum, Praha, 256 stran

ISBN: 978-80-7036-533-5

Publikace představuje sbírku antického skla Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea, kde se nachází více než 200 intaktních nádob, které zahrnují široký chronologický rámec od 5. století př. n. l. až do konce starověku. Ve sbírce je zastoupeno mnoho různých dekoračních technik, stylů a výrobních postupů používaných v antice a nachází se v ní nádoby z různých míst antického Středomoří i mimo ně. Jádro sbírky tvoří foukané sklo. Kromě typologické klasifikace a obrazové dokumentace byla pozornost mimo jiné věnována i chemickému složení skla, v některých případech i krátké zmínce o jednotlivých výrobních technikách.

Publikace je v anglickém jazyce.

>>Koupit knihu v e-shopu Národního muzea

Zpět na Neperiodické publikace