Neperiodické publikace

Koutní plachty Slovenska

Tauberová Monika

Koutní plachty Slovenska

Národní muzeum, Praha, 142 stran

ISBN: 978-80-7036-536-6

Téma publikace se věnuje fenoménu koutní plachty na Slovensku v období od 18. století do 30. let 20. století. Koutní plachty byly v tradiční lidové kultuře spojeny s narozením dítěte. Moment zrození, vstup dítěte do života, představuje klíčový okamžik lidského života, tradičně doprovázený mnoha obyčeji, zvyky a obřady spojenými s rodinným cyklem. Postavení těhotné ženy bylo vymezeno kulturní tradicí, žena musela po celé těhotenství respektovat mnoho zákazů a příkazů. Dominantním cílem bylo zajistit úspěšný porod zdravého dítěte.
Koutní plachty jsou nositelky symbolických významů uchovaných v podobě bohaté výšivkové a krajkové výzdoby. Jejími tvůrci byly školené i neškolené vyšívačky povětšinou z venkovského prostředí. Koutní plachty přinášejí rovněž kulturní a antropologické poselství. Jsou jedním z mostů mezi námi a našimi předky, o to cennějším, že jde o artefakty ženské, z doby, když byla žena zatlačena do pozadí.

>>Koupit knihu v e-shopu Národního muzea

Zpět na Neperiodické publikace