Neperiodické publikace

Krása němých svědků. Památky na osobnosti českého divadla ve sbírce Národního muzea

Jordan Hanuš

Krása němých svědků. Památky na osobnosti českého divadla ve sbírce Národního muzea

Národní muzeum, Praha, 199 stran

ISBN: 978-80-7036-542-7

Publikace se věnuje charakteristice, popisu a analýze fondu trojrozměrných památek na osobnosti českého divadla a na české divadlo uložené v divadelní podsbírce Národního muzea (NM). Tento fond vznikal spolu s jednou z nejmladších (1925), ale také druhou nejpočetnější sbírkou v muzeu. Zakladatel divadelní sbírky v NM Jan Bartoš kromě materiálu archivního – jako např. rukopisy, fotografie a výtvarného (scénických a kostýmních návrhů, modelů scén, obrazů a bust s divadelní tématikou a loutek) – sbíral také věcné památky na herce, operní pěvce, režiséry, dramatiky. Památky na jejich divadelní slávu – stříbrné věnce, stuhy z věnců z premiér a jiných slavnostních příležitostí, pamětní plakety, medaile a odznaky, ale také osobní předměty, které je obklopovaly. Osobní předměty a vybavení domácností. Popis více než 600 památek od 46 osobností, další památky na česká divadla, barevné fotografie a medailony zastoupených představitelů české divadelní kultury.

>>Koupit knihu v e-shopu Národního muzea

Zpět na Neperiodické publikace