Neperiodické publikace

Fontes Archaelogici Pragenses 45. Počátky archeologie v Čechách. Od prvních kronik na práh období romantismu (12.–18. století)

Sklenář Karel

Fontes Archaelogici Pragenses 45. Počátky archeologie v Čechách. Od prvních kronik na práh období romantismu (12.–18. století)

Národní muzeum, Praha, 240 stran

ISBN: 978-80-7036-583-0

Studie je zaměřena na kořeny oboru od středověku po osvícenství. Posuzuje úlohu, přínos a význam výjimečných osobností stojících na počátku cesty archeologie jako vědy.

>> Koupit knihu v e-shopu Národního muzea

Zpět na Neperiodické publikace