Neperiodické publikace

The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections II: Pottery

Mynářová Jana, Pavúk Peter, Onderka Pavel

The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections II: Pottery

Národní muzeum, Praha, 216 stran

monografie

ISBN: 978-80-7036-585-4

Publikace představuje keramiku ze sbírek Národního muzea (Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur), která do sbírek vstoupila roku 1937 jako dar Francouzského ústavu orientální archeologie v Káhiře a pochází z lokality Dér el-Medína. Základní část publikace tvoří systematický katalog nálezů, v řadě případů celých nádob, doplněný o přepis původního archivního inventáře, popis a interpretaci značek na keramice, jakož i o podrobný rozbor ojedinělé importované mykénské nádoby. Následuje analýza obsahu vybraných nádob a závěrečná interpretace dosažených výsledků. Tato sbírka keramiky byla donedávna jen velmi málo známa. Během posledních desetiletí byly vybrané předměty z ní představeny odborné i laické veřejnosti na několika výstavách, věnovaných obecně starému Egyptu, či konkrétněji Dér el-Medíně. Nyní je zde sbírka poprvé představena ve své úplnosti.

>> Koupit knihu v e-shopu Národního muzea

Zpět na Neperiodické publikace