Neperiodické publikace

Molekulárně fylogenetický výzkum v Národním muzeu – katalog k výstavě Doba genová

Vondráček Dominik, Aghová Tatiana, Benda Petr, Brejcha Jindřich, Fikáček Martin, Moravec Jiří, Šanda Radek, Štundl Jan

Molekulárně fylogenetický výzkum v Národním muzeu – katalog k výstavě Doba genová

Národní muzeum, Praha, 104 stran

kritický katalog

ISBN: 978-80-7036-624-0

Kritický katalog výstavy „Doba genová“ představuje molekulárně fylogenetický a taxonomický výzkumu v Národním muzeu. K dispozici je obecný úvod, který čtenáři představí pokroky na poli genetiky v podobě historického přehledu. Dále je zde blíže popsána samotná struktura molekuly DNA, její uložení, funkce či dědičnost. Čtenář seznámí s Přírodovědeckým muzeem, v rámci kterého vznikly moderní molekulárně genetické laboratoře, a dozví více o práci, která zahrnuje každoročně i popisy desítky nových druhů z fauny celého světa. Zároveň je poukázáno na výzkum, který byl přímo financován projektem NAKI II, díky kterému vznikla i výstava Doba genová a tento kritický katalog. Závěrečnou část katalogu tvoří fotografie jednotlivých exponátů s podrobnostmi.

Zpět na Neperiodické publikace