Neperiodické publikace

Metodika správy a evidence tkáňové zoologické sbírky a determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA

Aghová Tatiana, Benda Petr, Brejcha Jindřich, Dolejš Petr, Kyralová Eva, Mlíkovský Jiří, Moravec Jiří, Šanda Radek, Štundl Jan, Tkoč Michal , Vondráček Dominik

Metodika správy a evidence tkáňové zoologické sbírky a determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA

Národní muzeum, Praha, 111 stran

monografie

ISBN: 978-80-7036-625-7

V první části metodiky je popsán sběr materiálu napříč všemi skupinami živočichů, aby jej bylo možné využít v genetických studiích a aby jejich sběr splňoval veškeré právní náležitosti. Následuje část popisující správnou fixaci a skladování tkání, aby z ní mohla být využita DNA. Druhá část metodiky se věnuje jednotlivým laboratorním postupům a vlastní genetické analýze. Pro každý z těchto úkonů (extrakce DNA, PCR, gelová elektroforéza, sekvenování) je navrženo několik pracovních protokolů. Vedle protokolů pro základní laboratorní úkony je pozornost věnována zejména protokolům popisujícím analýzu historických vzorků, resp. amplikonového sekvenování za použití sekvence nové generace. Vůbec poprvé tak vyšla metodika shrnující všechny aspekty molekulárního výzkumu (od sběru po laboratorní vyhodnocení) a nabízející konkrétní pracovní postupy, vč. těch, které se věnují historickým vzorkům.

Zpět na Neperiodické publikace