Neperiodické publikace

Myjavské písně

Votruba Adam

Myjavské písně

Národní muzeum, Praha, 696 stran

monografie

ISBN: ISBN 978-80-7036-620-2

Kniha přináší sbírku lidových písní z Myjavy – významné národopisné oblasti na slovenské straně Bílých Karpat. Písně pochází z autorova vlastního výzkumu uskutečněného v letech 2013–2019, reprezentují tedy aktuální stav zpěvního repertoáru dnešní spíše starší generace. Součástí publikace je doprovodná studie o hudební stránce myjavské písně. Autor zkoumá tonalitu i rytmiku lidové písně, všímá si vývojových tendencí a srovnává Myjavu s okolními slovenskými a moravskými regiony. V závěru studie reflektuje i problematiku terénního výzkumu. Kniha je určena zájemcům o folklor z řad laické i odborné veřejnosti.

>>Koupit knihu v e-shopu Národního muzea

Zpět na Neperiodické publikace