Neperiodické publikace

Atlas rozšíření savců v ČR,  V. Letouni - část 2. - Netopýrovití

Hanák Vladimír, Anděra Miloš

Atlas rozšíření savců v ČR, V. Letouni - část 2. - Netopýrovití

zoologické oddělení PM NM, Praha, 187 s.

zoologický atlas

ISBN: 80-7036-203-0

V pořadí již osmá část Atlasu rozšíření savců České republiky se zabývá devíti našimi druhy netopýrů rodu Myotis. Publikace vychází z obsáhlé databáze zahrnující téměř 20 000 záznamů o jejich výskytu a u každého druhu podává kompletní výčet známých lokalit (včetně čtvercové mapy rozšíření) a jejich zhodnocení z hlediska historického, faunisticko-zoogeografického, hypsometrického i dlouhodobého vývoje početnosti populací.

Zpět na Neperiodické publikace