Neperiodické publikace

Musaion: Průvodce národopisnou expozicí Národního muzea

Langhammerová Jiřina

Musaion: Průvodce národopisnou expozicí Národního muzea

Národní muzeum, Praha, 99 s.

katalog

ISBN: 978-80-7036-225-9

Atraktivně pojatý obrazový průvodce seznamuje s novou stálou etnografickou expozicí Národního muzea, představující tradiční lidovou kulturu Čech, Moravy a Slezska, od roku 2005 nově přístupnou v Letohrádku Kinských, sídle Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea.

Publikace, doplněná více než 60 velkoformátovými barevnými fotografiemi jednotlivých unikátních exponátů, expozičních celků a historických i současných zpodobnění lidové tradice, důkladně prezentuje celek etnografické expozice tradiční lidové kultury českých zemí. Jednotlivé kapitoly postupně seznamují s každodenností domácí tradiční kultury (přírodními zdroji, rolnickou prací, řemeslnou činností, slavnostními prvky a tradičním bydlením), lidovým uměním, výroční obřadností v průběhu archaického zemědělského roku (v chronologickém cyklu od zvyků předjaří a jara, zvyky léta, a zvyky adventního období a Vánoc) a rodinnou obřadností (narození, svatba smrt).

Nedílnou součástí publikace je i důkladné seznámení s historií a sbírkami Národopisného oddělení Národního muzea a jeho výstavními, prezentačními a sbírkotvornými aktivitami. Katalog je doplněn anglickým abstraktem.

Zpět na Neperiodické publikace