Neperiodické publikace

Japonsko, má láska: Český cestovatel a sběratel Joe Hloucha

Kraemerová Alice, Šejbl Jan

Japonsko, má láska: Český cestovatel a sběratel Joe Hloucha

Národní muzeum, Praha, 191 s.

monografie

ISBN: 978-80-7036-223-5

Monografie o Joe Hlouchovi vznikla jako součást velkého projektu Národního muzea: Osobnosti české vědy a kultury, který podporuje ministerstvo kultury ČR (VVZ 300, MK 00002327202). Joe Hloucha patřil k předním donátorům Náprstkova muzea a v knize je představen jako sběratel, spisovatel a cestovatel a to na základě zpracování archivních materiálů a popsáním jeho sbírek.

Monografie je rozdělena do dvou celků, první tvoří popis Hlouchova života, jeho cest do Japonska a literárního díla. Druhý celek popisuje jeho sbírky zejména japonské, které zaujímaly v jeho sběratelském úsilí zásadní místo.

Za barevnou fotografickou přílohou následuje mnohem stručnější anglická verze a dodatky s bibliografií děl Joe Hlouchy, jeho bratra Karla Hlouchy, s opisem dopisů Sigismunda Boušky, které budou zajímat zejména české historiky umění, a se seznamem použité literatury.

Zpět na Neperiodické publikace