Neperiodické publikace

Ósacký dřevořez ve sbírkách Náprstkova muzea

Kraemerová Alice

Ósacký dřevořez ve sbírkách Náprstkova muzea

Národní muzeum, Praha,

CD-R

ISBN: 978-80-7036-242-6

V rámci vědeckého projektu Národního muzea - Osobnosti české vědy a kultury - bylo z obsáhlé původní sbírky spisovatele, cestovatele a sběratele Joe Hlouchy zpracováno už několik témat. Hlavním tématem Hlouchovy sbírky byly dřevořezy (3500 položek). Z této velké sbírky jen malou, ale přesto významnou část lze označit jako ósacký dřevořez. Ten se stal dalším předmětem zpracování a katalogizace včetně těch ósackých tisků, které byly získány z jiných zdrojů. Na tomto nosiči je úplný katalog ósackých dřevořezů ve sbírkách Náprstkova muzea (přes 500 položek), každý tisk je popsán a celý katalog začíná obecným úvodem do problematiky.

Zpět na Neperiodické publikace