Neperiodické publikace

S kým korespondoval Bedřich Smetana

Mojžíšová Olga, Pospíšil Milan

S kým korespondoval Bedřich Smetana

Národní muzeum, Praha, 134 s.

kniha

ISBN: 978-80-7036-258-7

Katalog adresátů a odesílatelů korespondence Bedřicha Smetany zpracovaný v souvislosti s připravovaným projektem její kritické edice v podobě stručných, abecedně seřazených slovníkových hesel osob a institucí. Každé heslo uvádí i roky, v nichž korespondence se Smetanou probíhala. Součástí katalogu je též rejstřík míst s odkazy na adresáty a odesílatele. Katalog zahrnuje 592 osoby, 266 institucí a 213 míst.
Katalogu předchází kromě stručného úvodu o poslání publikace a informace o uspořádání katalogu studie o korespondenci Bedřicha Smetany. Celá tato úvodní část je též v angličtině a němčině.
Publikace je určena zájemcům o Smetanu a o osoby a korporace, které s ním byly v písemném styku, a také tuzemským i zahraničním institucím, které mohou ve svých fondech disponovat informacemi a dokumenty ke Smetanovu životu a dílu.Zpět na Neperiodické publikace