Neperiodické publikace

Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora)

Anděra Miloš, Červený Jaroslav

Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora)

Národní muzeum, Praha, 216 s.

kniha

ISBN: 978-80-7036-259-4

Publikace navazuje na předchozí díl věnovaný kopytníkům a podává kompletní informace o výskytu 18 šelem na území České republiky, a to včetně druhů introdukovaných a v minulosti vyhubených. U každého druhu je k dispozici aktuální mapa rozšíření a komentář shrnující nejnovější poznatky o výskytu, populační dynamice (statistiky úlovků), stanovištních nárocích (včetně rozboru nadmořské výšky), problematice ochrany i stavu výzkumu u nás. Zvláštní pozornost je věnována velkým druhům šelem (medvěd hnědý, vlk obecný, rys ostrovid) a nepůvodním invazním druhům. Závěrem je připojena rozsáhlá bibliografie.

Zpět na Neperiodické publikace