Neperiodické publikace

Joe Hloucha a sbírky Náprstkova muzea

Kraemerová Alice, Müllerová Petra

Joe Hloucha a sbírky Náprstkova muzea

Národní muzeum, Praha,

CD-R

ISBN: 978-80-7036-257-0

Elektronický katalog obsahuje čtyři samostatné oddíly, jež se váží
k osobnosti Joe Hlouchy (zpracováno v rámci výzkumného záměru Osobnosti české vědy a kultury). 132 černobílých stereoskopických fotografií na skle je doplněno o Hlouchův deník z roku 1906, kdy byly
v Japonsku fotografie pořízeny. Ke 142 barevným diapozitivům používaných J. Hlouchou k přednáškám je připojena jeho příprava na přednášky a články, které posílal českým novinám. Třetí kapitolu tvoří 21 předmětů z Hlouchovy sbírky z Indočíny a čtvrtou hlavní kapitolou je 178 surimon převážně z Hlouchovy sbírky, které představují všechna surimona v Náprstkově muzeu.

Zpět na Neperiodické publikace