Neperiodické publikace

Two Men at the Foot of Kilimanjaro. African collections of M. Lány and H. Fuchs

Jiroušková Jana et al.

Two Men at the Foot of Kilimanjaro. African collections of M. Lány and H. Fuchs

Národní muzeum, Praha, 128 s.

monografie

ISBN: 978-80-7036-273-0

Ve sbírkách Náprstkova muzea je uložena jedna z nejrozsáhlejších sbírek dokumentujících kulturu místních obyvatel v okolí hory Kilimandžáro. Soubor pochází z období na přelomu 19. a 20. století a je svým rozsahem a významem srovnatelný se sbírkou dr. Emila Holuba, která je rovněž uložena v Náprstkově muzeu. Dárci této sbírky byli dva muži, kteří spojili svůj život s východní Afrikou: Martin Bohdan Lány (1876-1941) a Hans August Fuchs (1875-1934).
Sbírka M. B. Lányho a H. A. Fuchse čítá celkem 541 předmětů, které Náprstkovo muzeum získalo v rozmezí let 1903-1910. Celou sbírku je možno rozdělit do těchto okruhů: 1) šperky a ozdoby, 2) zbraně, 3) rituální předměty, 4) předměty určené ke každodennímu používání, 5) oděvy a oděvní doplňky, 6) hudební nástroje. Publikace vychází v angličtině jako osmý svazek řady Editio Monographica Musei Nationalis Pragae s francouzským a německým resumé.

Zpět na Neperiodické publikace