Neperiodické publikace

Ludvík Kuba. Renesanční osobnost slovanského světa

Langhammerová Jiřina

Ludvík Kuba. Renesanční osobnost slovanského světa

Národní muzeum, Praha, 144 s.

kniha

ISBN: 978-80-7036-303-4

Publikace je monografickým zpracováním bohaté vědecké a tvůrčí činnosti českého malíře, folkloristy a spisovatele Ludvíka Kuby (1863-1956). Mnohovrstevnaté výtvarné, sběratelské a literární dílo tohoto národního umělce je nejen souhrnně hodnoceno pohledem moderní etnologie, ale i srovnáváno s četnými sbírkovými doklady z Etnografické sbírky Národního muzea a soudobými etnografickými reáliemi, dokumentovanými terénním výzkumem. Součástí publikace je i řada reprodukcí výtvarných děl Ludvíka Kuby uložených ve sbírkách Národního muzea a rozsáhlá fotografická dokumentace.

Zpět na Neperiodické publikace