Neperiodické publikace

Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu. Příspěvek k historii československého exilu

Gruša Jiří, Hanáková Jitka, Müllerová Dorota , Skilling H. Gordon

Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu. Příspěvek k historii československého exilu

Československé dokumentační středisko, o.p.s., Národní muzeum, Praha, 192 s.

kniha

ISBN: 978-80-7036-302-7 (NM), 978-80-904228-6-5 (ČSDS, o.p.s.)

Publikace vyšla při příležitosti 25. výročí založení Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury v exilu (ČSDS).
Na základě rozsáhlého souboru dosud nepublikovaných dokumentů a obrazového materiálu mapuje cestu, jež vedla k vytvoření jedné z nejvýznamnějších československých exilových institucí druhé poloviny 20. století, a dokumentuje úsilí skupiny osobností kulturního a politického exilu podporované „domovem“ a zahraničními spojenci. Naznačuje etapy aktivit a působení ČSDS od „Domácího podniku“ jednoho muže po dnešní obecně prospěšnou společnost, začleněnou do struktury domácích i zahraničních vědeckých a kulturních institucí.

Zpět na Neperiodické publikace