Neperiodické publikace

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta

Dragoun Michal, Marek Jindřich

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta

Národní muzeum ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium, Praha, 440 stran

kniha

ISBN: 978-80-7036-350-8

Veřejnosti se poprvé představuje katalog dvou sbírek rukopisných zlomků v Knihovně Národního muzea, které nebyly dosud zpracovány.

Kniha volně navazuje na loni vydaný "Soupis středověkých rukopisů KNM. Doplňky ke katalogům F. M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse" od Michala Dragouna. V rukopisné sbírce shromážděné dvěma někdejšími řediteli Knihovny Národního muzea jsou pergamenové i papírové zlomky ze středověku i raného novověku. Za pozornost stojí např. zlomek středověkého textu báje o Parsifalovi. Publikace obsahuje úvodní studie o Paterovi a Zíbrtovi, anglická shrnutí a podrobné rejstříky.

Doporučená cena: 220 Kč

Knihu lze zakoupit v muzejním obchodě v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, 115 79 Praha 1, nebo objednat e-mailem na publikace@nm.cz

Zpět na Neperiodické publikace