Neperiodické publikace

Olympionika v trojrozměrné Sbírce tělesné výchovy a sportu Národního muzea

Schůtová Jitka, Havránková Hana, Saurová Vlasta

Olympionika v trojrozměrné Sbírce tělesné výchovy a sportu Národního muzea

Národní muzeum, Praha, 152 stran

katalog

ISBN: 978-80-7036-357-7

Katalog trojrozměrných sbírek s olympijskou tematikou, které jsou uloženy ve Sbírce tělesné výchovy a sportu NM, obsahuje přes 2000 památek dokumentujících historii českého i mezinárodního olympijského hnutí. Soupis je doplněn věcným a jmenným rejstříkem a obrazovou přílohou.
Cena: 150 Kč

Zpět na Neperiodické publikace