Neperiodické publikace

Lidové písně z Kouřimska

Votruba Adam

Lidové písně z Kouřimska

Národní muzeum, Praha, 368 stran

kniha

ISBN: 978-80-7036-359-1 (Národní muzeum), 978-80-87271-70-4 (Scriptorium)

Základem publikace je soubor lidových písní z Kouřimska, jež pocházejí ze starších sbírek českých lidových písní, z dosud nepublikovaných rukopisů, ale i z vlastních sběrů autora, prováděných v letech 1999 –2012. Sbírka písní je opatřena poznámkami a přílohami (tabulky, mapky, grafy) a také odbornou studií. Knihu doprovází barevná obrazová příloha. Součástí publikace je vložené CD s nahrávkami vybraných písní.

Publikaci vydalo Národní muzeum a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury. Kniha vyšla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO).Cena: 270,- Kč

Navštivte náš internetový obchod: eshop.nm.cz

Zpět na Neperiodické publikace