Neperiodické publikace

Adaptability as a Consequence of Ethnomobility <br />(Kulturní adaptabilita jako důsledek etnomobility)

Jana Jiroušková et. al.

Adaptability as a Consequence of Ethnomobility
(Kulturní adaptabilita jako důsledek etnomobility)

Národní muzeum, Praha,

Kniha

ISBN: 978-80-7036-368-3

Publikace v anglickém jazyce přináší pohled na problematiku adaptability z několika úhlů pohledu. Autoři jednotlivých příspěvků se nezaměřili pouze na jeden region, ale snažili se porovnat situaci ve třech odlišných kulturních regionech v Německu, Itálii a Čechách. Obyvatelé v těchto zemích se vypořádávají s odlišnou historickou zkušeností.

Fenomén etnomobility je v současné době velice zajímavým problémem, který se dotýká většiny obyvatelstva, neboť v současné době jen stěží nalezneme oblasti s etnicky jednotným obyvatelstvem. Pozornost autorů jednotlivých příspěvku byla rovněž zaměřena na důsledky kulturní unifikace. V tomto ohledu je velice zajímavý příspěvek věnovaný druhé generaci imigrantů. Tento příspěvek v sobě propojil generační i regionální rovinu.

Navštivte náš internetový obchod: eshop.nm.czZpět na Neperiodické publikace