Neperiodické publikace

Italian Coins in the National Museum of Prague I. 1. Old Collection: Middle Ages and Early Modern Period (IX. – XVI centuries).

Gambacorta Federico, Polanský Luboš

Italian Coins in the National Museum of Prague I. 1. Old Collection: Middle Ages and Early Modern Period (IX. – XVI centuries).

Národní muzeum, Praha,

ISBN: 978-80-7036-363-8

Ediční řada: Collectio Numismatica Musei Nationalis 1


Publikace seznamuje numismatickou veřejnost slovem i obrazem se 445 italskými středověkými a raně novověkými mincemi, dochovanými v numismatické sbírce Národního muzea. Zároveň představuje první svazek nové řady s názvem Collectio Numismatica Musei Nationalis, která má být věnována především uceleným úsekům této muzejní numismatické kolekce. Italské mince z období 9.–16. století jsou v katalogu reprezentovány dvěma skupinami numismatického materiálu: Jednu tvoří tzv. Stará sbírka, obsahující více než 1000 mincí získaných nedlouho po založení muzea v roce 1818 do 20. let 20. století, druhá obsahuje sbírkové předměty shromážděné v průběhu 20. století. Systém staré sbírky se stal základem pro zhotovení tohoto katalogu italských mincí, doplněného o velké fotografie mincí v obrazové příloze, přehled mincovních značek, rejstříky jednotlivých mincoven, nominálů, opisů na mincích aj. V úvodní části publikace je podána stručná historie italského mincovnictví a numismatické sbírky Národního muzea, která je největší kolekcí svého druhu v České republice.

Navštivte náš internetový obchod: eshop.nm.cz


Zpět na Neperiodické publikace