Periodické publikace

Lynx, nová série
(Lynx, new series)

ISSN: 0024-7774 (print), 1804-6460 (online)

Recenzovaný časopis Lynx, n. s. uveřejňuje odborná sdělení ze všech oblastí mammalogického výzkumu. Vychází od roku 1959 a publikuje texty v jazyce českém, slovenském a anglickém. Časopis je zahrnut v databázi EBSCO.

Vedoucí redaktor: Benda Petr
Redakční rada: Miloš ANDĚRA, Jaroslav ČERVENÝ, Alexander DUDICH, Vladimír HANÁK, Vladimír HANZAL, Ľudovít KOCIAN, Antonín REITER, Marcel UHRIN, Vladimír VOHRALÍK

Pokyny pro autory

Ukázkový článek

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.czZpět na publikace NM