Periodické publikace

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae

ISSN: 0374-1036 (print), 1804-6487 (online)

Časopis Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae byl založen v roce 1923. Uveřejňuje entomologické práce v angličtině se zaměřením na taxonomii, morfologii a fylogenetické studie, katalogy, ucelené faunistické práce nadregionálního významu, krátké zprávy a knižní recenze. Příspěvky jsou recenzovány dvěma recenzenty. Vychází dvakrát ročně (od roku 2008). Časopis je citován v Biological Abstracts, EBSCO, Entomology Abstracts, SCOPUS, Zoological Record, Scientific Citation Index Expanded, Web of Science.


Vedoucí redaktor: Kment Petr
Redakční rada: Josef Jelínek (chairman of the editorial board)
Petr Kment (editor-in-chief)
Martin Fikáček (associate editor)
Igor Malenovský (associate editor)
Jitka Aldhoun (language editor)
Grey Gustafson (language editor)

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
publikace@nm.czZpět na publikace NM