Periodické publikace

Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music

ISSN: 1803-7828

Časopis se zaměřuje na sbírky Českého muzea hudby, které představuje v rozsáhlejších vědeckých a kratších odborných statích. Ty jsou doplněny informatoriem o činnosti muzea a bohatou obrazovou dokumentací. Původní příspěvky jsou recenzované a důsledně česko-anglické. Recenzované stati mají vždy anglický abstrakt. Kromě muzikologie dávají Musicalia prostor také příspěvkům, které hudebněvědná témata zasazují do širších mezioborových souvislostí (výtvarné umění, muzeologie, obecné dějiny apod.). Časopis vychází jako dvojčíslo jednou ročně. Poprvé vyšel v březnu 2009.

Vedoucí redaktor: Vojtěšková Jana (jana_vojteskova@nm.cz)
Redakční rada: Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (Kabinet hudební historie EÚ AV ČR), Emanuele Gadaleta, Dott. (NM-ČMH), Prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc. (Katedra teorie a dějin hudby HAMU), Prof. Dr. Thomas Hochradner (Universität Mozarteum Salzburg), Václav Kapsa, Ph.D. (Kabinet hudební historie EÚ AV ČR), PhDr. Jana Lengová, CSc. (Ústav hudobnej vedy SAV), PhDr. Milan Pospíšil, CSc. (NM-ČMH), PhDr. Vlasta Reittererová (Wien), Prof. Angela Romagnoli (Universita di Pavia), Prof. Janice B. Stockigt (University of Melbourne), PhDr. Dagmar Štefancová (NM-ČMH), Prof. John Tyrrell, DPhil, PhD h.c., FRCM (Nottingham), PhDr. Jana Vozková, CSc. (Kabinet hudební historie EÚ AV ČR)

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
publikace@nm.czZpět na publikace NM