Periodické publikace

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
(Museum: Museum and Regional Studies)

ISSN: 1803-0386

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku (vychází od roku 1963). Obsahem tohoto recenzovaného odborného periodika, vydávaného Národním muzeem, jsou především studie, materiály, odborná sdělení, zprávy, recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky včetně teoretické i praktické muzeologie, výstavnictví, muzejní pedagogiky, konzervátorství, restaurátorství a preparátorství, práce s veřejností, výstavní kritiky a problematiky kulturního dědictví obecně, včetně vědních oborů zástoupených v českých muzeích. Časopis vychází dvakrát ročně. V roce 2015 byl časopis zařazen do seznamu vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd ERIH PLUS.
Pozornost věnujte též zvláštnímu vydání časopisu ke 195 letům Národního muzea.

Archiv čísel časopisu v pdf naleznete na informačním oborovém portálu eMuzeum pod záložkami jednotlivých čísel.

Vedoucí redaktor: Stehlík Michal
Redakční rada: PhDr. Michal Babík, CSc., Mgr. Ondřej Chrobák, Ph.D., Mgr. Marek Junek, Ph.D., Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D., David Korecký, Mgr. Filip Lýsek, dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW , Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D., doc. Dr. phil. Mgr. Mária Orišková, Mgr. Branislav Panis, doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D., doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., PhDr. Zuzana Strnadová, Mgr. Antonín Šimčík, Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., Prof. Dr. Hildegard K. Vieregg.

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.czZpět na publikace NM