Periodické publikace

Časopis Národního muzea. Řada historická
(Journal of the National Museum Prague. Series Historia)

ISSN: 1214-0627

Časopis vychází od roku 1827. U jeho založení stál František Palacký. V současnosti profil časopisu ovlivňuje oborová skladba Historického muzea Národního muzea (obory: archeologie, numismatika, teatrologie, historie, národopis, dějiny umění a příbuzné discipliny). Časopis je dále otevřen kvalitním příspěvkům, jež jsou materiálově založeny na sbírkách Národního muzea, ale nevyhýbá se ani dalším příspěvkům, jejichž kvalita je na příslušné profesionální úrovni. Časopis Národního muzea vychází 2 x ročně vždy jako dvojčíslo a nabízí zájemcům o mezioborově koncipované české dějiny, šířeji českou minulost, původní fundované články. Ty jsou doplněny materiálovými statěmi, stejně jako zprávami a recenzemi. Časopis splňuje nejvyšší nároky soudobých historických věd. Je zahrnut v databázích ERIH PLUS a EBSCO.

Recenzní řízení
Texty zaslané redakci posuzují dva nezávislí odborníci na danou problematiku v oboustranně anonymním peer review řízení.

Vedoucí redaktor: Woitschová Klára
Redakční rada: prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc., PhDr. Jiřina Langhammerová, prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., PhDr. Karel Sklenář, DrSc., PhDr. Helena Stejskalová, doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.czZpět na publikace NM